Podejmowanie decyzji finansowych- jakie czynniki mają wpływ?

Rosnące koszty utrzymania gospodarstwa rolnego związane ze wzrostem cen nasion, nawozów, maszyn czy utrzymaniem pracowników, przy zmniejszającej się opłacalności sprzedaży posiadanych zasobów, mają kluczowe znaczenie podczas podejmowania decyzji finansowych gospodarstwa. Wyniki ankiety jednoznacznie ukazują, że rosnące koszty utrzymania gospodarstwa rolnego i zmniejszająca się opłacalność sprzedaży wymuszają na rolnikach podejmowanie trafnych i przemyślanych decyzji finansowych. Na …

Podejmowanie decyzji finansowych- jakie czynniki mają wpływ? Read More »

Optymalizacja dostępności zasobów w gospodarstwie rolnym

Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują, że dostępność stanów magazynowych jest kluczowym czynnikiem decydującym o optymalizacji dostępności zasobów w gospodarstwie rolnym. Ponad połowa ankietowanych uznaje ten czynnik za najważniejszy, co podkreśla znaczenie posiadania wystarczającej ilości zasobów w magazynie, aby móc efektywnie i sprawnie przeprowadzać planowane zabiegi. W zakresie wykorzystania zasobów na zabiegi, badanie wskazuje, że zarówno długoterminowe …

Optymalizacja dostępności zasobów w gospodarstwie rolnym Read More »

Jakie funkcje są przydatne dla rolników podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji o tematyce rolniczej?

Kolejnym ważnym aspektem przy tworzeniu aplikacji jest pozyskanie informacji o znaczeniu możliwości filtrowania (szukania) dany. Ponad połowa ankietowanych (58%) uznała, że zdecydowanie ważne jest szukanie według działek. Następnie 41% respondentów uważa, że filtrowanie według upraw również ma duże znaczenie. Na podstawie wyników można stwierdzić, że wszystkie podane możliwości szukania informacji mają znaczenie dla przyszłych użytkowników. …

Jakie funkcje są przydatne dla rolników podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji o tematyce rolniczej? Read More »

Planowanie zabiegów – z czego korzystają rolnicy?

W celu dopasowania aplikacji do potrzeb jej nabywców, w badaniu zawarto pytanie dotyczące tego z jakich praktyk w zakresie planowania zabiegów korzystają właściciele gospodarstw rolnych. Ankietowani jednoznacznie wskazali, że tworzenie harmonogramów jest najczęściej wykorzystywaną praktyką (39%). To dowodzi, że rolnicy doceniają potrzebę racjonalnego i zorganizowanego planowania działań w swoich gospodarstwach. Aplikacja, dostarczając zautomatyzowanego tworzenia harmonogramów, …

Planowanie zabiegów – z czego korzystają rolnicy? Read More »

Priorytety rolników- jakie czynności są najistotniejsze?

W celu zbadania priorytetowości potrzeb właścicieli gospodarstw rolnych w ankiecie zadano im następujące pytanie ,,Mając do dodania wiele takich samych zdarzeń (np. takich samych oprysków lub zabiegów chemicznych na wielu polach), wskaż w którym obszarze ta czynność byłaby dla Ciebie najistotniejsza?”. Na podstawie pozyskanych wyników 42% ankietowanych uznała obszar działek rolnych za najistotniejszy w tym …

Priorytety rolników- jakie czynności są najistotniejsze? Read More »

Planowanie zabiegów – co preferują rolnicy?

Świadome i racjonalne prowadzenie gospodarstwa rolnego opiera się na wielu metodach planowania procesów zachodzących w gospodarstwie, w tym w metodzie planowania zabiegów. Kolejnym zagadnieniem w ramach badań w zakresie wizualizacji procesu planowania zabiegów było ustalenie ,,Czy poniższe metody planowania zabiegów są według Ciebie odpowiednie?”. Wszystkie sposoby prezentacji informacji zostały uznane za istotne. Zdaniem ankietowanych zdecydowanie …

Planowanie zabiegów – co preferują rolnicy? Read More »

Planowanie zabiegów, czy mniejsze gospodarstwa uważają podobnie jak duże?

W ramach badań w zakresie wizualizacji procesu planowania zabiegów wykorzystano ankiety przeprowadzone wśród rolników. Pierwszym zagadnieniem było ustalenie „W jaki sposób w Twoim gospodarstwie przebiega proces planowania zabiegów?”. Badania wykazały, że większe gospodarstwa (powyżej 200 ha) mają bardziej rozbudowany proces planowania, co jest zrozumiałe ze względu na większy obszar działalności, wymagający konsekwencji i dobrej organizacji …

Planowanie zabiegów, czy mniejsze gospodarstwa uważają podobnie jak duże? Read More »

Jakie informacje o działce są kluczowe dla rolnika przy doborze odmiany?

W ramach ankiety, w jednym z pytań zweryfikowano, w jakim stopniu informacje dotyczące działek mają znaczenie decyzyjne podczas doboru odmian roślin przeznaczonych do uprawy. Wyniki ankiet potwierdziły, że informacje dotyczące wielkości działki są najbardziej decyzyjnym aspektem dla respondentów. Szkody łowieckie zostały uznane za mające najmniejszy wpływ na podjęcie decyzji dotyczących doboru odmian roślin do uprawy. …

Jakie informacje o działce są kluczowe dla rolnika przy doborze odmiany? Read More »

Rusza 4 etap ! – Jak myślisz : Czym kierują się rolnicy przed wyborem odmiany?

Wyniki pokazały, że najważniejszym czynnikiem, którym rolnicy się kierują, jest cena. Respondenci uznali, że koszty utrzymania rolnictwa stają się coraz wyższe, co sprawia, że zwracają oni większą uwagę na ceny różnych odmian. Wybór oparty na kryterium ekonomicznym jest zrozumiały, ponieważ rolnicy muszą uwzględniać rentowność swojej produkcji i ograniczać koszty, aby osiągnąć zysk. Kolejnym ważnym czynnikiem, …

Rusza 4 etap ! – Jak myślisz : Czym kierują się rolnicy przed wyborem odmiany? Read More »

Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego- zachęta czy niekoniecznie?

W przeprowadzonym badaniu skupiono się na ocenie wpływu dopłat do materiału siewnego na zachęcenie ankietowanych do jego zakupu, biorąc pod uwagę wielkość powierzchni gospodarstwa rolnego. Analiza wyników dostarcza cennych informacji dotyczących preferencji rolników i ich reakcji na dopłaty. W przypadku gospodarstw o powierzchni do 15 ha, aż 58% ankietowanych uważa, że dopłaty do materiału siewnego …

Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego- zachęta czy niekoniecznie? Read More »