Priorytety rolników- jakie czynności są najistotniejsze?

W celu zbadania priorytetowości potrzeb właścicieli gospodarstw rolnych w ankiecie zadano im następujące pytanie ,,Mając do dodania wiele takich samych zdarzeń (np. takich samych oprysków lub zabiegów chemicznych na wielu polach), wskaż w którym obszarze ta czynność byłaby dla Ciebie najistotniejsza?”. Na podstawie pozyskanych wyników 42% ankietowanych uznała obszar działek rolnych za najistotniejszy w tym zakresie, z czego przeważająca ilość głosów pochodziła od właścieli gospodarstw rolnych do 200ha. Gospodarze o większym areale (powyżej 200ha) uznali, że możliwość dodania wiele takich samych zdarzeń byłaby dla nich najkorzystniejsza w przypadku upraw. Aplikacja zapewnia łatwe i intuicyjne możliwości dodawania i zarządzania wieloma zdarzeniami dla różnych działek, aby ułatwić rolnikom organizację pracy i zapewnić odpowiednie zarządzanie uprawami. Należy podkreślić, że mimo dominującej liczby odpowiedzi dotyczących działek rolnych i upraw, aplikacja powinna być elastyczna i zapewniać możliwość dowolności sortowania i taka właśnie jest. Dzięki temu, rolnicy będą mieli swobodę w organizacji i prezentacji swoich danych, co umożliwi im dopasowanie aplikacji do swoich indywidualnych preferencji i potrzeb.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *