Paulina Szyszka

Prognozy finansowe- z jakich danych korzystają rolnicy?

Zmieniająca się sytuacja gospodarcza świata powoduje, że w wielu sektorach gospodarki zachodzą nieprzewidziane dotychczas zjawiska wprowadzające konieczność szybkich zmian i zabezpieczenia płynności finansowej prowadzonej jednostki. Zjawisko to pojawiło się również w rolnictwie, w wyniku czego właściciele gospodarstw rolnych muszą planować i racjonalnie gospodarować posiadanymi zasobami finansowymi. W badaniach ankietowych rolnicy zostali zapytani o to ,, …

Prognozy finansowe- z jakich danych korzystają rolnicy? Read More »

Znalezienie rozwiązania – rolnicy odpowiadają jak do tego dążą

 Na pytanie ,,w jaki sposób znajdujesz rozwiązania w Twoim gospodarstwie?:” rolnicy przede wszystkim wskazali, że tworzą własne rozwiązania na podstawie własnych doświadczeń, jednak istotna część chce spróbować wielu rozwiązań organizacyjnych / planistycznych na podstawie doświadczeń innych osób i przełożyć je na własną aktywność. To oznacza, że potrzebują narzędzia, które pozwoliłoby im łatwo dostosować gotowe rozwiązania …

Znalezienie rozwiązania – rolnicy odpowiadają jak do tego dążą Read More »

Park maszynowy, a wykonywanie prac polowych

Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na kluczowe informacje, które są niezbędne w procesie zarządzania i podejmowania decyzji dotyczących wykonywanych prac polowych w odniesieniu do parku maszynowego w gospodarstwie rolnym. Rok produkcji maszyny jest istotnym czynnikiem, ponieważ wpływa na wydajność i funkcjonalność maszyny. Parametry maszyny są równie ważne, ponieważ pozwalają na dokładne określenie możliwości i ograniczeń maszyny. …

Park maszynowy, a wykonywanie prac polowych Read More »

Planowanie zabiegów nawożenia- jakie czynniki mają wpływ na podjęcie decyzji przez rolnika?

Odnosząc się do planowania zabiegów nawożenia również zadano takie pytanie ankietowanym, który ze wskazanych czynników ma istotny wpływ na podjęcie decyzji o ich wykonaniu. W tym przypadku również temperatura według respondentów ma największe znaczenie (51%). Parametry pogodowe, takie jak temperatura, opady, wilgotność powietrza, czy prędkość wiatru, mają bezpośredni wpływ na efektywność i skuteczność nawożenia. Odpowiednie …

Planowanie zabiegów nawożenia- jakie czynniki mają wpływ na podjęcie decyzji przez rolnika? Read More »

Planowanie zabiegów chemicznych- jakie czynniki wpływają na podjęcie decyzji przez rolnika?

Na podstawie przeprowadzonych badań, 61% ankietowanych rolników wskazało, że temperatura ma zdecydowanie największy wpływ na decyzje dotyczące planowania takich zabiegów. Temperatura jest istotnym czynnikiem, ponieważ ma bezpośredni wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo przeprowadzania zabiegów chemicznych. Nieodpowiednia temperatura może negatywnie wpłynąć na efektywność środków ochrony roślin, powodując ich mniej skuteczne działanie lub nawet szkodliwe skutki dla …

Planowanie zabiegów chemicznych- jakie czynniki wpływają na podjęcie decyzji przez rolnika? Read More »

Podejmowanie decyzji finansowych- jakie czynniki mają wpływ?

Rosnące koszty utrzymania gospodarstwa rolnego związane ze wzrostem cen nasion, nawozów, maszyn czy utrzymaniem pracowników, przy zmniejszającej się opłacalności sprzedaży posiadanych zasobów, mają kluczowe znaczenie podczas podejmowania decyzji finansowych gospodarstwa. Wyniki ankiety jednoznacznie ukazują, że rosnące koszty utrzymania gospodarstwa rolnego i zmniejszająca się opłacalność sprzedaży wymuszają na rolnikach podejmowanie trafnych i przemyślanych decyzji finansowych. Na …

Podejmowanie decyzji finansowych- jakie czynniki mają wpływ? Read More »

Optymalizacja dostępności zasobów w gospodarstwie rolnym

Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują, że dostępność stanów magazynowych jest kluczowym czynnikiem decydującym o optymalizacji dostępności zasobów w gospodarstwie rolnym. Ponad połowa ankietowanych uznaje ten czynnik za najważniejszy, co podkreśla znaczenie posiadania wystarczającej ilości zasobów w magazynie, aby móc efektywnie i sprawnie przeprowadzać planowane zabiegi. W zakresie wykorzystania zasobów na zabiegi, badanie wskazuje, że zarówno długoterminowe …

Optymalizacja dostępności zasobów w gospodarstwie rolnym Read More »

Jakie funkcje są przydatne dla rolników podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji o tematyce rolniczej?

Kolejnym ważnym aspektem przy tworzeniu aplikacji jest pozyskanie informacji o znaczeniu możliwości filtrowania (szukania) dany. Ponad połowa ankietowanych (58%) uznała, że zdecydowanie ważne jest szukanie według działek. Następnie 41% respondentów uważa, że filtrowanie według upraw również ma duże znaczenie. Na podstawie wyników można stwierdzić, że wszystkie podane możliwości szukania informacji mają znaczenie dla przyszłych użytkowników. …

Jakie funkcje są przydatne dla rolników podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji o tematyce rolniczej? Read More »

Planowanie zabiegów – z czego korzystają rolnicy?

W celu dopasowania aplikacji do potrzeb jej nabywców, w badaniu zawarto pytanie dotyczące tego z jakich praktyk w zakresie planowania zabiegów korzystają właściciele gospodarstw rolnych. Ankietowani jednoznacznie wskazali, że tworzenie harmonogramów jest najczęściej wykorzystywaną praktyką (39%). To dowodzi, że rolnicy doceniają potrzebę racjonalnego i zorganizowanego planowania działań w swoich gospodarstwach. Aplikacja, dostarczając zautomatyzowanego tworzenia harmonogramów, …

Planowanie zabiegów – z czego korzystają rolnicy? Read More »

Priorytety rolników- jakie czynności są najistotniejsze?

W celu zbadania priorytetowości potrzeb właścicieli gospodarstw rolnych w ankiecie zadano im następujące pytanie ,,Mając do dodania wiele takich samych zdarzeń (np. takich samych oprysków lub zabiegów chemicznych na wielu polach), wskaż w którym obszarze ta czynność byłaby dla Ciebie najistotniejsza?”. Na podstawie pozyskanych wyników 42% ankietowanych uznała obszar działek rolnych za najistotniejszy w tym …

Priorytety rolników- jakie czynności są najistotniejsze? Read More »