Jakie funkcje są przydatne dla rolników podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji o tematyce rolniczej?

Kolejnym ważnym aspektem przy tworzeniu aplikacji jest pozyskanie informacji o znaczeniu możliwości filtrowania (szukania) dany. Ponad połowa ankietowanych (58%) uznała, że zdecydowanie ważne jest szukanie według działek. Następnie 41% respondentów uważa, że filtrowanie według upraw również ma duże znaczenie. Na podstawie wyników można stwierdzić, że wszystkie podane możliwości szukania informacji mają znaczenie dla przyszłych użytkowników. Możliwość filtrowania według działek jest istotna, ponieważ właściciele gospodarstw rolnych mają zwykle do czynienia z wieloma różnymi działkami o różnych parametrach i charakterystykach. Umożliwienie szybkiego i precyzyjnego znalezienia informacji dotyczących konkretnej działki pozwala na skupienie się na specyficznych potrzebach i problemach związanych z danym obszarem. Z kolei filtrowanie według upraw ma duże znaczenie ze względu na różnorodność uprawianych roślin i stosowanych zabiegów agrotechnicznych. Rolnicy potrzebują informacji skoncentrowanych na danej uprawie, aby móc podejmować odpowiednie działania, uwzględniając specyficzne wymagania i potrzeby danej kultury roślinnej. Warto zaznaczyć, że każda z podanych możliwości filtrowania informacji znalazła poparcie wśród ankietowanych, co potwierdza, że są one istotne dla przyszłych użytkowników aplikacji. Wybór różnych opcji filtrowania pozwala na dostosowanie aplikacji do indywidualnych preferencji i potrzeb rolników, co przyczyni się do zwiększenia użyteczności i używalności aplikacji. Dzięki możliwości filtrowania użytkownicy będą mogli znaleźć potrzebne informacje szybciej i bardziej skutecznie. To zapewni im większą wygodę i oszczędność czasu, a także pozwoli na bardziej precyzyjne podejmowanie decyzji związanych z planowaniem i zarządzaniem gospodarstwem rolnym.    

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *