Co pomaga rolnikowi podjąć decyzję odnośnie odmiany?

Respondenci zostali zapytani czy wskazane źródła wspierają podjęcie decyzji doboru odmian roślin przeznaczonych do uprawy. Ankietowani mieli do wyboru porejestrowe doświadczenie odmian, doświadczenia innych rolników, własne doświadczenia i historia plonowania w danym gospodarstwie oraz historia danej działki. Na podstawie pozyskanych wyników porejestrowe doświadczenie odmian ma największy wpływ na podjęcie decyzji wśród ankietowanych dotyczącej doboru odmiany roślin (34%). Niewiele mniej, bo 32% badanych osób odpowiedziało, że wpływ na ich decyzję ma własne doświadczenie i historia plonowania w danym gospodarstwie.  

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *