Czym rolnicy kierują się przy dobrze odmian i co wpływa na dobór nawożenia?

W celu wytworzenia innowacyjnego rozwiązania w postaci aplikacji rolniczej odpowiadającej na potrzeby rynku, w tym w procesie decyzyjnym jej użytkowników, zapytano ankietowanych czym kierują się przy doborze upraw w swoim gospodarstwie. Zdecydowana większość respondentów (66%) zadeklarowała, że przy doborze upraw kierują się zyskiem ekonomicznym. Zjawisko to zachodzi w wielu gałęziach gospodarski, czego powodem jest zmieniająca się sytuacja gospodarcza zarówno kraju, jak i całego świata. Przy doborze upraw w gospodarstwie istotne znaczenie dla ankietowanych ma posiadany przez nich areał, warunki klimatyczne oraz klasa ziemi. Są to czynniki istotne pod względem doboru upraw i możliwością rozwoju gospodarstwa rolnego. Ilość posiadanych hektarów oraz klasa ziemi stanowią decydujący czynnik w doborze nasion, nawozów oraz parku maszynowego, przy czym warunki klimatyczne decydują o urodzaju zagospodarowanego areału.

W wyniku przeprowadzonych badań pozyskano informacje z zakresu wpływu warunków pogodowych i geograficznych na dobór nawożenia, co stanowi istotny aspekt w zakresie doboru odmian. Na podstawie przeprowadzonych badań wynika, że ukształtowanie terenu jest czynnikiem mającym największy wpływ na dobór nawożenia, zgodnie z opinią 23% ankietowanych. Następnie, aż 43% ankietowanych zdecydowanie potwierdziło wpływ warunków pogodowych na międzyplony, co sugeruje, że zmienne warunki atmosferyczne, takie jak opady i temperatury, mogą wpływać na wzrost i plonowanie roślin. Ponadto, 36% ankietowanych zdecydowanie stwierdziło, że warunki pogodowe mają również wpływ na decyzję dotyczącą wyboru uprawy. 32% respondentów uważa, że położenie geograficzne zdecydowanie wpływa na dobór nawozów oraz ma znaczący wpływ na termin siewu (zboża). Ostatecznie, ponad połowa respondentów uznała, że warunki atmosferyczne, takie jak suma opadów i średnie temperatury, mają wpływ na nawożenie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *