Zaufane źródło informacyjne- co rolnik uważa za wiarygodne?

W ramach przeprowadzonej ankiety zwrócono uwagę na stopień zaufania respondentów do różnych źródeł informacji dotyczących odmian roślin. W kontekście tego pytania, największe zaufanie zostało wyrażone wobec informacji pochodzących z COBRU. COBRU to instytucja, która dostarcza informacje związane z odmianami roślin. Wybór ankietowanych może wynikać z renomy i zaufania. COBRU jest uznawane za wiarygodne źródło, które gromadzi i udostępnia szczegółowe informacje dotyczące różnych odmian roślin, takich jak cechy genetyczne, plenność, odporność na choroby czy zalecane warunki uprawy. Wielu rolników i specjalistów w dziedzinie rolnictwa polega na informacjach dostarczanych przez COBRU przy podejmowaniu decyzji dotyczących doboru odmian roślin. Zaufanie respondentów do informacji pochodzących z COBRU może wynikać również z kontroli jakości i niezależności tego źródła. COBR działa na podstawie badań naukowych i obiektywnych kryteriów, co przekłada się na wiarygodność udostępnianych informacji. Ponadto, COBRU może być uznawane za niezależne od interesów komercyjnych producentów odmian roślin, co dodatkowo wpływa na postrzeganie go jako obiektywnego źródła informacji.                   

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *