Ruszył kolejny etap badań! – witamy w 3 etapie

Proces decyzyjny w zakresie doboru produkcji

 Na podstawie przeprowadzonych badań pozyskano informację, jaki rodzaj produkcji występuje w gospodarstwach ankietowanych z uwzględnieniem wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego. Najwięcej ankietowanych (27%) prowadzi produkcję roślinną, przy czym są to w 33% małe gospodarstwa rolne od 16 ha do 30 ha oraz w 32% gospodarstwa o powierzchni 51-120ha. Na podstawie opracowanych wyników badań, 23% ankietowanych zadeklarowało, że w swoim gospodarstwie zajmuje się zarówno produkcją roślinną oraz produkcją mleczną. Wyniki te wskazują na znaczącą przewagę produkcji roślinnej nad produkcją zwierzęcą. Powodem tego mogą być wysokie koszty utrzymania zwierząt i konieczność zapewnienia im warunków zgodnych z obowiązującymi normami hodowlanymi. Czynniki te stanowią barierę w podjęciu decyzji o rozpoczęciu hodowli zwierząt bądź o jej wydłużeniu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *