Z jakich narzędzi korzystasz przy tworzeniu płodozmianu ?

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań pozyskano informację, w jakim stopniu respondenci uważają, że następujące elementy są pomocne podczas układania płodozmianu w ich gospodarstwie: podpowiedzi systemu aplikacji oparte na danych z gospodarstwa, możliwość samodzielnego doboru na podstawie opisu roślin, rekomendacje w nawożeniu, rekomendacje w ŚOR, informacja o średnich plonach z regionu, sugestie dotyczące doboru odmian oraz przewidywanie opłacalności uprawy. Wszystkie podane elementy według ankietowanych zostały uznane za pomocne podczas układania płodozmianu w ich gospodarstwie. Najbardziej widoczne zdecydowanie wśród ankietowanych wystąpiło w wyborze przewidywanie opłacalności uprawy. Sytuacja ta potwierdza wyniki przedstawione na wykresie 24, w którym ankietowani uznali opłacalność jako jeden z najważniejszych czynników przy układaniu płodozmianu.  

Istotną informacją jest też odpowiedź na pytanie, która ścieżka wprowadzania danych byłaby dla ankietowanych najbardziej optymalna, 42,14% respondentów wybrało ścieżkę zaczytanie działek z wniosku o dopłaty -> sprecyzowanie informacji o przedplonach -> sprecyzowanie informacji o nawożeniu i agrotechnice -> ustalenie optymalne terminów zasiewu/sadzenia -> dobór gatunków roślin -> sprecyzowanie zabiegów i terminów dotyczących uprawy -> sprecyzowanie informacji o zastosowanych ŚOR ->sprecyzowanie zasobów w poszczególnych zabiegach

Ankietowani uznali, że określenie, które najlepiej definiuje charakterystykę płodozmianu, w którym występuje takie samo następstwo roślin, ale inny poziom agrotechniki czy nawożenia najwięcej ankietowanych (28,9%) odpowiedziało, że są to różne warianty płodozmianu. Najmniej, bo tylko 5% ankietowanych wybrało odpowiedź różne klasy płodozmianu (wykres 37). 

Ankietowani posiadali zróżnicowaną powierzchnie gospodarstwa rolnego. Według uzyskanych danych w badaniach przeważali właściciele gospodarstw o powierzchni do 15ha (23,08%) oraz o powierzchni 51-120ha (23,98%). 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *