Co wpływa na układanie płodozmianu

W przeprowadzonym badaniu ankietowym zbadano na jakie czynniki respondenci zwracają uwagę podczas układania płodozmianu w swoim gospodarstwie. Na podstawie uzyskanych wyników: 

– opłacalność oraz kontrola następstw roślin są czynnikami, które zdecydowanie mają wpływ na układanie płodozmianu w gospodarstwie.

– możliwość wyrobienia się z zabiegami agrotechnicznymi oraz możliwości infrastruktury w obrębie gospodarstwa mają duży wpływ na układanie płodozmianu według ankietowanych, 

– lokalizacja przemysłowa gospodarstwa ma najmniejszy wpływ na układanie płodozmianu. 

Gospodarstwa rolne podczas układania płodozmianu szczególnie biorą pod uwagę opłacalność produkcji na podstawie cen skupu, kosztu produkcji i zabiegów agrotechnicznych, ponieważ celem każdego gospodarstwa rolnego jest osiągnięcie jak największego przychodu. Kontrola następstw roślin jest bardzo ważna przy układaniu płodozmianu w celu podwyższania żyzności gleb i uzyskania stabilnie wysokich plonów bez rosnących nakładów inwestycyjnych na nawożenie i ochronę.  

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *