Z jakich źródeł informacji korzystasz przy planowaniu płodozmianu ? – porównaj wyniki z badaniami

Podczas badania dotyczącego kreowania płodozmianu zapytano ankietowanych czy podane formy przekazu opinii są według nich przekonywujące. Według respondentów wyniki badań z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz udostępniane dane przez inne gospodarstwa są w przeważającej części zdecydowanie przekonywujące. 

Według ankietowanych wyniki badań Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa (wykres 21) oraz Zestawienie Badań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (wykres 22) są przekonywujące, ale w mniejszym stopniu niż wyniki badań z wykresu 19 i 20.  

Oficjalne dane Ministerstwa Rolnictwa są uznawane za neutralne.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *