davko

Grupa Operacyjna AgroWe startuje!

Grupa Operacyjna Agrowe Operacja pod tytułem: Innowacje marketingowe oraz organizacyjne w zakresie tworzenia automatycznych modeli procesów decyzyjnych, finansowych, organizacyjnych i transferu informacji. Mamy olbrzymią przyjemność poinformować Państwa, iż podpisaliśmy umowę z ARIMR i zaczynamy prężnie pracować dla lepszego jutra rolnictwa.

Z jakich narzędzi korzystasz przy tworzeniu płodozmianu ?

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań pozyskano informację, w jakim stopniu respondenci uważają, że następujące elementy są pomocne podczas układania płodozmianu w ich gospodarstwie: podpowiedzi systemu aplikacji oparte na danych z gospodarstwa, możliwość samodzielnego doboru na podstawie opisu roślin, rekomendacje w nawożeniu, rekomendacje w ŚOR, informacja o średnich plonach z regionu, sugestie dotyczące doboru odmian oraz …

Z jakich narzędzi korzystasz przy tworzeniu płodozmianu ? Read More »

Co wpływa na układanie płodozmianu

W przeprowadzonym badaniu ankietowym zbadano na jakie czynniki respondenci zwracają uwagę podczas układania płodozmianu w swoim gospodarstwie. Na podstawie uzyskanych wyników:  – opłacalność oraz kontrola następstw roślin są czynnikami, które zdecydowanie mają wpływ na układanie płodozmianu w gospodarstwie. – możliwość wyrobienia się z zabiegami agrotechnicznymi oraz możliwości infrastruktury w obrębie gospodarstwa mają duży wpływ na …

Co wpływa na układanie płodozmianu Read More »

Z jakich źródeł informacji korzystasz przy planowaniu płodozmianu ? – porównaj wyniki z badaniami

Podczas badania dotyczącego kreowania płodozmianu zapytano ankietowanych czy podane formy przekazu opinii są według nich przekonywujące. Według respondentów wyniki badań z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz udostępniane dane przez inne gospodarstwa są w przeważającej części zdecydowanie przekonywujące.  Według ankietowanych wyniki badań Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa (wykres 21) oraz Zestawienie Badań Państwowej Inspekcji …

Z jakich źródeł informacji korzystasz przy planowaniu płodozmianu ? – porównaj wyniki z badaniami Read More »

Jak powszechnie wykorzystujesz – rolnictwo precyzyjne, innowacie i nowe technologie ?

W badaniu dotyczącym kreowania płodozmianu poruszono kwestię oceny stopnia wpływu obszaru rolnictwa precyzyjnego, rozwoju i innowacji, nowych upraw, nowych technologii oraz cyfryzacji gospodarstwa na decyzję ankietowanych związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Odpowiedzi na to pytanie można było udzielić w skali od 0-10, której wartość na poziomie 0 oznaczała, że obszar zdecydowanie nie wpływa na decyzję ankietowanych …

Jak powszechnie wykorzystujesz – rolnictwo precyzyjne, innowacie i nowe technologie ? Read More »

Jak ty planujesz – płodozmian?

W badaniu dotyczącym kreowania płodozmianu zapytano ankietowanych o czynniki, na które zwracają swoją uwagę podczas planowania zasiewów. W pytaniu zamieszono 13 wariantów, stanowiących propozycję odpowiedzi ankietowanych: warunki glebowe, klimatyczne, PH, długość okresu wegetacyjnego, ceny zbóż na rynku, ceny nawozów, dostępność własnego nasienia, rynek zbytu, stawka dopłat, możliwości magazynowe, wiedza o danej uprawie, park maszynowy i …

Jak ty planujesz – płodozmian? Read More »

Badania z zakresu preferowanych sposobów logowania oraz dobóru rozwiązań technicznych dla ankietowanych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można określić preferowany sposób logowania oraz dobór rozwiązań technicznych ankietowanych.  Większość respondentów stwierdziła, że Google i Gmail są najlepszym motywem do wzorowaniu się przy wytwarzaniu aplikacji. Co bardzo ważne, portale rolnicze o zielonych motywach również zostały wysoko ocenione. Na podstawie tych informacji wybrano architekturę interfejsu zbliżoną do gmaila oraz bibliotekę Material …

Badania z zakresu preferowanych sposobów logowania oraz dobóru rozwiązań technicznych dla ankietowanych.  Read More »

Badania dotyczące priorytetów wyświetlania danych w aplikacji.  

W przeprowadzonych badaniach skierowano do ankietowanych pytanie dotyczące priorytetów wyświetlania danych w aplikacji.   Planowane zabiegi były pierwszym proponowanym rozwiązaniem w badaniu indywidualnym oraz drugim, co do popularności rozwiązaniem w badaniu ankietowym. Rolnicy chcą widzieć na początku planowane zabiegi, ponieważ wiąże się to z celami ich gospodarstwa, to jest kreowaniem dochodu, ekspansją oraz optymalizacją procesów w …

Badania dotyczące priorytetów wyświetlania danych w aplikacji.   Read More »

Badania z zakresu wprowadzania danych gospodarstwa do aplikacji.

W ramach badań ankietowych oceniono również formy wprowadzania danych gospodarstwa do aplikacji. Ręczne wprowadzanie danych został ocenione najgorzej, ze względu na uciążliwość i czasochłonność (wykres 1).   Ręczna korekta działek automatycznie zaimportowanych jest drugą co do ważności drogą do wprowadzenia danych do gospodarstwa (wykres 2). W ramach wywiadów indywidualnych sygnalizowano, że dane z wniosków o dopłaty nie …

Badania z zakresu wprowadzania danych gospodarstwa do aplikacji. Read More »

W twoim gospodarstwie zależy ci na produktywności czy ochronie środowiska – porównaj odpowiedź z wynikami badań wśród rolników

W ramach przeprowadzonych badań, podjęto próbę określenia celów rolników oraz przeanalizowano jak stworzone narzędzie w postaci aplikacji, wpisuje się w potrzeby i kluczowe cele użytkowników.     Na podstawie wyników ankiet stwierdzono, że ekspansja i zwiększenie skali produkcji jest jednym z głównych celów produkcji rolnej. Rolnicy sygnalizowali w wywiadach intelektualnych, że korzystanie z aplikacji internetowych pozwala zaoszczędzić …

W twoim gospodarstwie zależy ci na produktywności czy ochronie środowiska – porównaj odpowiedź z wynikami badań wśród rolników Read More »