davko

Finalna integracja wszystkich rozwiązać wraz z deploymentem na środowisku produkcyjnym

W ramach prac nad wdrożeniem aplikacji  przeprowadzona została integracja wszystkich rozwiązań wraz z deploymentem na środowisku produkcyjnym. Poniżej znajdziesz ogólny opis przeprowadzonego procesu: Przygotowanie do Deploymentu: Sprawdzono  wszystkie komponenty systemu czy są gotowe do wdrożenia. Obejmowało to zarówno kod źródłowy, jak i wszelkie zależności. Przeprowadzono testy jednostkowe, integracyjne i systemowe, aby upewnić się, że każda część …

Finalna integracja wszystkich rozwiązać wraz z deploymentem na środowisku produkcyjnym Read More »

Zapewnienie odpowiedniego systemu autoryzacji poprzez API

Zapewnienie odpowiedniego systemu autoryzacji poprzez API jest kluczowe dla bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz ochrony poufności danych. Poniżej kilka kluczowych elementów : Używanie kluczy API: Każdy dostęp do API powinien być uwierzytelniany za pomocą unikalnego klucza API. Klucz ten powinien być przypisany do konkretnego użytkownika lub aplikacji, co umożliwia śledzenie i zarządzanie dostępem. Protokół OAuth: OAuth …

Zapewnienie odpowiedniego systemu autoryzacji poprzez API Read More »

Badania w zakresie systemów posiadających możliwość importowania danych

Przeprowadzenie procesu badania systemów posiadających możliwość importowania danych obejmuje kilka etapów skoncentrowanych na analizie, ocenie i wyborze odpowiedniego rozwiązania. Oto opis tego procesu jako przeprowadzonego zadania: Zdefiniowanie Celów Badania: Zespół określił, że głównym celem jest znalezienie systemu, który skutecznie obsługuje importowanie danych, zwiększając efektywność operacji biznesowych związanych z przesyłaniem informacji do systemu. Analiza Dziedziny Biznesowej: …

Badania w zakresie systemów posiadających możliwość importowania danych Read More »

Przygotowanie schematów API dotyczących eksportowania danych 

W ramach przygotowania schematów API dotyczących eksportowania danych zespół programistyczny podjął następujące działania.Zdefiniowanie Celów Eksportu:Zespół zidentyfikował zakres danych do eksportu, biorąc pod uwagę potrzeby użytkowników.Sporządzono szczegółową listę atrybutów i informacji, które powinny być dostępne za pomocą API eksportu danych.Identyfikacja Użytkowników API:Przeprowadzono analizę grup użytkowników, ustalając ich różnorodne potrzeby dotyczące dostępu do danych.Określono indywidualne poziomy uprawnień …

Przygotowanie schematów API dotyczących eksportowania danych  Read More »

Grupa Operacyjna AgroWe startuje!

Grupa Operacyjna Agrowe Operacja pod tytułem: Innowacje marketingowe oraz organizacyjne w zakresie tworzenia automatycznych modeli procesów decyzyjnych, finansowych, organizacyjnych i transferu informacji. Mamy olbrzymią przyjemność poinformować Państwa, iż podpisaliśmy umowę z ARIMR i zaczynamy prężnie pracować dla lepszego jutra rolnictwa.

Z jakich narzędzi korzystasz przy tworzeniu płodozmianu ?

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań pozyskano informację, w jakim stopniu respondenci uważają, że następujące elementy są pomocne podczas układania płodozmianu w ich gospodarstwie: podpowiedzi systemu aplikacji oparte na danych z gospodarstwa, możliwość samodzielnego doboru na podstawie opisu roślin, rekomendacje w nawożeniu, rekomendacje w ŚOR, informacja o średnich plonach z regionu, sugestie dotyczące doboru odmian oraz …

Z jakich narzędzi korzystasz przy tworzeniu płodozmianu ? Read More »

Co wpływa na układanie płodozmianu

W przeprowadzonym badaniu ankietowym zbadano na jakie czynniki respondenci zwracają uwagę podczas układania płodozmianu w swoim gospodarstwie. Na podstawie uzyskanych wyników:  – opłacalność oraz kontrola następstw roślin są czynnikami, które zdecydowanie mają wpływ na układanie płodozmianu w gospodarstwie. – możliwość wyrobienia się z zabiegami agrotechnicznymi oraz możliwości infrastruktury w obrębie gospodarstwa mają duży wpływ na …

Co wpływa na układanie płodozmianu Read More »

Z jakich źródeł informacji korzystasz przy planowaniu płodozmianu ? – porównaj wyniki z badaniami

Podczas badania dotyczącego kreowania płodozmianu zapytano ankietowanych czy podane formy przekazu opinii są według nich przekonywujące. Według respondentów wyniki badań z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz udostępniane dane przez inne gospodarstwa są w przeważającej części zdecydowanie przekonywujące.  Według ankietowanych wyniki badań Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa (wykres 21) oraz Zestawienie Badań Państwowej Inspekcji …

Z jakich źródeł informacji korzystasz przy planowaniu płodozmianu ? – porównaj wyniki z badaniami Read More »

Jak powszechnie wykorzystujesz – rolnictwo precyzyjne, innowacie i nowe technologie ?

W badaniu dotyczącym kreowania płodozmianu poruszono kwestię oceny stopnia wpływu obszaru rolnictwa precyzyjnego, rozwoju i innowacji, nowych upraw, nowych technologii oraz cyfryzacji gospodarstwa na decyzję ankietowanych związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Odpowiedzi na to pytanie można było udzielić w skali od 0-10, której wartość na poziomie 0 oznaczała, że obszar zdecydowanie nie wpływa na decyzję ankietowanych …

Jak powszechnie wykorzystujesz – rolnictwo precyzyjne, innowacie i nowe technologie ? Read More »