Przygotowanie schematów API dotyczących eksportowania danych 

W ramach przygotowania schematów API dotyczących eksportowania danych zespół programistyczny podjął następujące działania.
Zdefiniowanie Celów Eksportu:
Zespół zidentyfikował zakres danych do eksportu, biorąc pod uwagę potrzeby użytkowników.
Sporządzono szczegółową listę atrybutów i informacji, które powinny być dostępne za pomocą API eksportu danych.
Identyfikacja Użytkowników API:
Przeprowadzono analizę grup użytkowników, ustalając ich różnorodne potrzeby dotyczące dostępu do danych.
Określono indywidualne poziomy uprawnień dostępu dla różnych kategorii użytkowników.
Wybór Formatu Danych:
Zespół dokonał wyboru optymalnego formatu danych do eksportu, decydując się na JSON ze względu na jego popularność i czytelność.
Zapewniono, że wybrany format spełnia oczekiwania użytkowników i umożliwia łatwą analizę danych.
Projektowanie Endpointów API:
Zespół zdefiniował endpointy API, uwzględniając różne aspekty dostępu do danych.
zastosowano czytelne i zgodne z branżowymi standardami konwencje nazewnicze dla każdego endpointu.
Struktura Danych (Schemat):
Zdefiniowano struktury danych dla każdego endpointu, określając typy danych, relacje między nimi oraz ewentualne zależności.
Ustalono spójną strukturę, aby ułatwić zrozumienie danych przez użytkowników.
Wspieranie Parametrów Zapytania:
Zespół umożliwił użytkownikom dostosowywanie zapytań, dodając obsługę parametrów, filtrów i zakresów czasowych.
Zapewniono wsparcie dla paginacji, szczególnie w przypadku dużych zbiorów danych.
Obsługa Autentykacji i Autoryzacji:
Wdrożono mechanizmy autentykacji, aby kontrolować dostęp do API.
Ustalono polityki autoryzacji zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.
Obsługa Błędów:
Zdefiniowano standardy obsługi błędów, umożliwiając czytelne komunikaty zwrotne.
Zapewniono, że użytkownicy są informowani o ewentualnych problemach w sposób zrozumiały.
Dokumentacja API:
Zespół przygotował kompleksową dokumentację API, opisującą dostępne endpointy, parametry, struktury danych itp.
Upewniono się, że dokumentacja jest łatwo zrozumiała i przyjazna dla użytkowników.
Testowanie:
Przeprowadzono testy jednostkowe dla każdego endpointu w celu sprawdzenia poprawności działania i wydajności.
Zespół przeprowadził również testy integracyjne, aby upewnić się, że API działa zgodnie z oczekiwaniami w kontekście innych komponentów systemu.
Wdrożenie:
Zespół wdrożył API do środowiska produkcyjnego, uwzględniając wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa.
Dokładnie monitorowano działanie API po wdrożeniu, aby natychmiast reagować na ewentualne problemy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *