Badania w zakresie systemów posiadających możliwość importowania danych

Przeprowadzenie procesu badania systemów posiadających możliwość importowania danych obejmuje kilka etapów skoncentrowanych na analizie, ocenie i wyborze odpowiedniego rozwiązania. Oto opis tego procesu jako przeprowadzonego zadania:

Zdefiniowanie Celów Badania:

Zespół określił, że głównym celem jest znalezienie systemu, który skutecznie obsługuje importowanie danych, zwiększając efektywność operacji biznesowych związanych z przesyłaniem informacji do systemu.

Analiza Dziedziny Biznesowej:

Przeprowadzono szczegółową analizę kontekstu biznesowego, aby zrozumieć, jakie rodzaje danych są kluczowe dla procesów  i jakie są oczekiwania wobec opracowywanego rozwiązania.

Przegląd Dostępnych Systemów:

Zespół dokładnie przeanalizował dostępne na rynku systemy, zwracając uwagę na te, które oferują funkcjonalności związane z importowaniem danych.

Ocena Możliwości Importu Danych:

Systemy zostały poddane szczegółowej ocenie pod kątem zdolności do importowania różnych rodzajów danych.

Rozważenie Wydajności i Skalowalności:

Przeprowadzono testy wydajności, sprawdzając, jak systemy radzą sobie z importem dużych ilości danych, a także oceniono ich skalowalność.

Bezpieczeństwo Danych:

Zbadano mechanizmy bezpieczeństwa oferowane przez systemy w kontekście procesu importu danych, aby upewnić się, że są zgodne z normami branżowymi.

W ramach prac opracowano rozwiązanie pozwalające na wygenerowanie listy zakupowej. Stworzona lista pozwala na import danych do systemów zakupowych bez konieczności przepisywania zapotrzebowania na środki ochrony roślin czy nawozy.

 1. [
  {
      „id”: 2,
      „creationDate”: [
        2023,
        11,
        17
      ],
      „shoppingEntryFertilizerResponseList”: [
        {
          „id”: 3,
          „amountNeeded”: 0,
          „inStorage”: 0.0,
          „fertilizerResponse”: {
            „id”: 1,
            „name”: „Amofoska 3 NPKMgBSCaO 3-10-28-2-0,2-9-16+mikro”,
            „nitrogen”: „3.0”,
            „phosphorus”: „10”,
            „potassium”: „28”,
            „sulfur”: „9”,
            „calcium”: „16”,
            „magnesium”: „2”,
            „silicon”: „0”,
            „boron”: „0.2”
          }
        }
      ],
      „shoppingEntryProtectionProductResponseList”: [
        {
          „id”: 3,
          „amountNeeded”: 1743.6,
          „inStorage”: 0.0,
          „plantProtectionProductShortResponse”: {
            „id”: 41,
            „name”: „Alladyn 71,4 WG”,
            „activeSubstance”: „tritosulfuron – 714 g”,
            „productType”: „Chwastobójczy”
          }
        }
      ],
      „shoppingEntrySowingMaterialResponseList”: [
        {
          „id”: 3,
          „amountNeeded”: 14530.0,
          „inStorage”: 0.0,
          „crop”: „rzepak ozimy”,
          „variety”: „DK Exporter”
        }
      ]
    }
  ]

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *