Jak powszechnie wykorzystujesz – rolnictwo precyzyjne, innowacie i nowe technologie ?

W badaniu dotyczącym kreowania płodozmianu poruszono kwestię oceny stopnia wpływu obszaru rolnictwa precyzyjnego, rozwoju i innowacji, nowych upraw, nowych technologii oraz cyfryzacji gospodarstwa na decyzję ankietowanych związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Odpowiedzi na to pytanie można było udzielić w skali od 0-10, której wartość na poziomie 0 oznaczała, że obszar zdecydowanie nie wpływa na decyzję ankietowanych dotyczącą prowadzenie gospodarstwa, natomiast wartość na poziomie 10 stanowiła skrajne przeciwieństwo wartości 0 oznaczając, że wskazany obszar zdecydowanie wpływa na decyzję ankietowanych dotyczącą prowadzenie gospodarstwa rolnego. Decyzją ankietowanych obszary rolnictwa precyzyjnego (wykres 1), rozwoju i innowacji (wykres 2), nowych upraw (wykres 3) oraz cyfryzacji gospodarstwa (wykres 4) w dużym stopniu wpływają na decyzję rozwoju gospodarstwa, jednak obszar nowych technologii (wykres 5) wyróżnia się wśród pozostałych odpowiedzi, gdyż respondenci uznali go w zdecydowanym stopniu za ważny przy podejmowaniu decyzji związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Może to wynikać ze stałego rozwoju nowoczesnych technologii w rolnictwie, które ułatwiają prace, zwiększają efektywność oraz mogą mieć wpływ na zwiększenie plonów.  

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *