Jak ty planujesz – płodozmian?

W badaniu dotyczącym kreowania płodozmianu zapytano ankietowanych o czynniki, na które zwracają swoją uwagę podczas planowania zasiewów. W pytaniu zamieszono 13 wariantów, stanowiących propozycję odpowiedzi ankietowanych: warunki glebowe, klimatyczne, PH, długość okresu wegetacyjnego, ceny zbóż na rynku, ceny nawozów, dostępność własnego nasienia, rynek zbytu, stawka dopłat, możliwości magazynowe, wiedza o danej uprawie, park maszynowy i lokalizacja działek. O udzielenie odpowiedzi na to pytanie poproszono w skali od 0-10, której wartość na poziomie 0 oznaczała to, że odpowiadający zdecydowanie nie zwracał uwagi na wskazany w ankiecie czynnik podczas planowania zasiewów, natomiast wartość na poziomie 10 stanowiło skrajne przeciwieństwo wartości 0 oznaczając, że odpowiadający zdecydowanie zwracał uwagę na wskazany w ankiecie czynnik podczas planowania zasiewów. W efekcie uzyskanych odpowiedzi czynniki tj.: 

– warunki glebowe, warunki klimatyczne i PH zostały wskazane przez ankietowanych za zdecydowanie uznawane przy plonowaniu zasiewów (kolejno wykres 1,2,3), 

– długość okresu wegetacyjnego, ceny zbóż na rynku, ceny nawozów, rynek zbytu, stawka dopłat, możliwości magazynowe, wiedza o danej uprawie, park maszynowy i lokalizacja działek zostały wskazane przez ankietowanych za uznawane przy plonowaniu zasiewów (kolejno wykres 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), 

– dostępność własnego nasienia w najmniejszym stopniu została uznana przez ankietowanych za czynnik brany pod uwagę podczas planowania zasiewów (wykres 13). 

Sytuacja ta może być spowodowana ograniczeniami związanymi z możliwościami magazynowania nasion na kolejne sezony uprawowe. Znacząca część gospodarstw nie posiada miejsca do przychowania nasion, dlatego nie stanowi to tak znaczącego czynnika jak np. warunki glebowe czy klimatyczne do podjęcia decyzji związanych z zaplanowaniem zasiewu. Brak możliwości przechowywania własnego nasienia wynika głównie ze względów finansowych, które ograniczają możliwości przechowywania nasion, rolnik po zbiorze musi sprzedać plony, aby pozyskać przychód czy nakarmić zwierzęta i wyniku tych sytuacji nie starcza mu na pozostawienie np. ziarna do dalszego zasiewu. Koszty związane z budową własnego magazynu również mogą przyczynić się do odejścia od decyzji przechowywania nasion. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *