Badania z zakresu preferowanych sposobów logowania oraz dobóru rozwiązań technicznych dla ankietowanych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można określić preferowany sposób logowania oraz dobór rozwiązań technicznych ankietowanych. 

Większość respondentów stwierdziła, że Google i Gmail są najlepszym motywem do wzorowaniu się przy wytwarzaniu aplikacji. Co bardzo ważne, portale rolnicze o zielonych motywach również zostały wysoko ocenione. Na podstawie tych informacji wybrano architekturę interfejsu zbliżoną do gmaila oraz bibliotekę Material UI która posiada przyciski i elementy identyczne zarówno z Gmailem jak i z systemem Ewniosek.  

W ramach aplikacji zbadano też sposób wprowadzania zmian. Większość aplikacji rolniczych wymaga wprowadzania zmian pojedynczo, zaś z badań wynika, że rolnicy chcą mieć możliwość wprowadzania zmian zarówno pojedynczo jak i hurtowo. W związku z czym zaplanowano system okien modalnych do zarówno hurtowych jak i pojedynczych zmian.  

W ramach ankiet zbadano możliwości logowania w aplikacji rolniczej. Większość użytkowników oczekuje standardowego logowania się za pomocą maila oraz hasła, jednak duży udział rolników chce logować się za pomocą Google, czyli za pomocą Gmaila. W aplikacji planuje się na tej podstawie wprowadzić obydwa rozwiązania.  

W wyniku ankiety rolnicy zadeklarowali chęć eksportu danych do formatów PDF, Excel oraz CSV. W ramach projektu aplikacji przewidziano możliwość eksportu do tych wszystkich formatów. 

badane gospodarstwa były w różnym rozmiarze, zbliżonym do gospodarstw posiadających zdolności inwestycyjne ogółem w Polsce

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *