Badania dotyczące priorytetów wyświetlania danych w aplikacji.  

W przeprowadzonych badaniach skierowano do ankietowanych pytanie dotyczące priorytetów wyświetlania danych w aplikacji.  

Planowane zabiegi były pierwszym proponowanym rozwiązaniem w badaniu indywidualnym oraz drugim, co do popularności rozwiązaniem w badaniu ankietowym. Rolnicy chcą widzieć na początku planowane zabiegi, ponieważ wiąże się to z celami ich gospodarstwa, to jest kreowaniem dochodu, ekspansją oraz optymalizacją procesów w najbliższej przyszłości (wykres 1).  

Działki są kolejnym elementem, który został wysoko oceniony, jednak słabiej niż uprawy i planowane zabiegi (wykres 2).  

Uprawy zostały najwyżej ocenionym elementem. Wynika to z tego, że rolnik myśląc o swoim gospodarstwie myśli przede wszystkim o uprawach, których dochód oraz powierzchnie chce zwiększać, zaś zabiegi czy nawożenie są cechą tych upraw (wykres 3).  

Doradztwo zostało najgorzej ocenione, ponieważ podstawową potrzebą rolnika jest rozwój gospodarstwa i upraw, a z doradztwa nie korzysta się na co dzień. W wywiadach indywidualnych doradztwo było wskazywane jako jeden z głównych powodów sięgania po aplikacja i zakładania w nim konta, jednak nie widok który rolnicy chcieliby najczęściej obserwować (wykres 4).  

Formalności są obszarem ocenionym drugim od końca. Sytuacja jest podobna jak z doradztwem – korzystamy raz na jakiś czas – jest to jeden z kluczowych obszarów, dla których sięga się po aplikację. Jednak nie jest to rozwiązanie, z którego korzysta się codziennie. Niecodziennie mamy kontrolę PIORIN lub innego urzędu, jednak codziennie rolnik musi myśleć o swoich uprawach, ponieważ utożsamia je z gospodarstwem (wykres 5).  

Zasoby gospodarstwa to kolejny średnio oceniony widok pod kątem priorytetów. Zasoby czy zamówienia nie są obszarem, o którym rolnik myśli tak często jak kondycja upraw czy planowane prace w gospodarstwie (wykres 6). 

Ekonomika gospodarstwa to obszar oceniony najwyżej z obszarów nie związanych z operacjami na polu. Wynika to z tego, że ekonomika to obszar pośredni, utożsamiany z 2 najważniejszym celem gospodarstwa, związany z efektywnością upraw, jest jednak rezultatem, a nie środkiem (wykres 7).  

Ekonomika gospodarstwa została oceniona jako średni priorytet. Z wywiadów wynika, że rolnik lubi patrzeć na dochodowość swojego gospodarstwa, jednak jego procesy mentalne dotyczą dużo bardziej (wykres 8). 

Ekonomika gospodarstwa została oceniona jako średni priorytet. Z wywiadów wynika, że rolnik lubi patrzeć na dochodowość swojego gospodarstwa, jednak jego procesy mentalne dotyczą dużo bardziej. 

Podsumowując, wyklarowały się 3 główne obszary, które rolnicy chcieliby widzieć na stronie głównej:  

  1. Obszar agrotechniki i operacji w gospodarstwie  
  1. Obszar zasobów i wyników gospodarstwa  
  1. Obszar formalności i doradztwa  

Na podstawie tych informacji stworzono koncepcję widoku w ramach rozwoju projektu w dalszych etapach, która pozwalałby przedstawić w formie jednej tabeli uprawy, planowane zabiegi i agronomię gospodarstwa w formie modyfikowalnej tabeli.  

Obszar ekonomiki i zasobów będzie się przenikać w zakresie planowania zasobów i oceny efektywności działań planowanych w gospodarstwie.  

Formalności i doradztwo to obszary mniej priorytetowe, które będą też niżej w hierarchii obszarów.  

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *