Badania z zakresu wprowadzania danych gospodarstwa do aplikacji.

W ramach badań ankietowych oceniono również formy wprowadzania danych gospodarstwa do aplikacji. Ręczne wprowadzanie danych został ocenione najgorzej, ze względu na uciążliwość i czasochłonność (wykres 1).  

Ręczna korekta działek automatycznie zaimportowanych jest drugą co do ważności drogą do wprowadzenia danych do gospodarstwa (wykres 2). W ramach wywiadów indywidualnych sygnalizowano, że dane z wniosków o dopłaty nie są idealne i zdarza się, że wymagają ręcznej korekty, lub dopisania działek, których nie ma we wniosku o dopłaty.  

Ręczne wprowadzanie historii upraw zostało średnio ocenione, ponieważ rolnikom ciężko wyobrazić sobie, że nie muszą ręcznie wprowadzać historii upraw. W wywiadach indywidualnych koncept automatycznego sczytywania historii upraw był konceptem rewolucyjnym (wykres 3).  

Automatyczne wczytywanie danych zostało ocenione najwyżej (wykres 4). Wynika to ze względu na oszczędność czasu oraz brak błędu wprowadzania danych. W wywiadach indywidualnych wskazywano na dodatkowe zalety, tak jak gwarancja poprawności danych uzyskiwanych z dokumentów ARiMR, wykorzystywanie danych, które i tak są w Internecie (system e wniosek), co zmniejsza ryzyko braku bezpieczeństwa, czy możliwość ominięcia ręcznego i czasochłonnego wyrysowywania działek w przestrzeni.  

Zdecydowana większość respondentów stwierdziła, że chciała, aby oprogramowanie umożliwiało maksymalnie zautomatyzowany proces wprowadzania danych. Najlepszym rozwiązaniem według ankietowanych okazało się wykorzystanie danych z wniosków o dopłaty. Zastosowanie zaproponowanego rozwiązania umożliwi maksymalną oszczędność czasu dla użytkownika. W ankiecie obszar automatyzacji został jednoznacznie najlepiej ocenionym obszarem, co sugeruje, że może to być kluczowa funkcjonalność dla rolników. Wywiady indywidualne potwierdzają to zjawisko – rolnicy byli bardzo zainteresowani wykorzystaniem danych, które i tak są już w Internecie, czyli wniosków o dopłaty bezpośrednie (wykres 5).  

Odnosząc się do pytania, które z podanych danych w aplikacji są ważne dla ankietowanych do przechowywania, w wyniku uzyskanych odpowiedzi kluczowe dla rolnika są dane związane z agrotechniką, zabiegami oraz nawożeniem. Wysoka pozycja nawożenia wynika z wysokich udziałów nawożenia w strukturze kosztów. Następne w kolejności są dane dotyczące agrotechniki i bieżących spraw zabiegów, co łączy się z priorytetyzacją widoków wskazaną w poprzednich pytaniach. Na podstawie tych odpowiedzi stwierdzono, że aplikacja wraz z architekturą powinna skupiać się na danych formalnych i danych tekstowych oraz liczbowych bardziej niż na reprezentacji graficznej. Na podstawie wywiadów indywidualnych wskazano dane graficzne jako coś atrakcyjnego wizualnie, jednak nie merytorycznie. W związku z powyższym stwierdzono, że aplikacja powinna skupiać się na komponencie tabelarycznym reprezentacji danych (wykres 6).  

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *