W twoim gospodarstwie zależy ci na produktywności czy ochronie środowiska – porównaj odpowiedź z wynikami badań wśród rolników

W ramach przeprowadzonych badań, podjęto próbę określenia celów rolników oraz przeanalizowano jak stworzone narzędzie w postaci aplikacji, wpisuje się w potrzeby i kluczowe cele użytkowników.    

Na podstawie wyników ankiet stwierdzono, że ekspansja i zwiększenie skali produkcji jest jednym z głównych celów produkcji rolnej. Rolnicy sygnalizowali w wywiadach intelektualnych, że korzystanie z aplikacji internetowych pozwala zaoszczędzić więcej czasu na rozwój gospodarstwa, zwiększając przy tym skalę produkcji (wykres 1).  

Zwiększenie bezpieczeństwa upraw, rozumiane jako zapewnienia bezpieczeństwa plonowania, według opracowanych wyników ankiet nie jest dla rolników tak ważne jak ekspansja i rozwój gospodarstwa. Oznacza to, że rolnicy skupiają się dużo bardziej na efektywności finansowej niż stabilności dochodu w czasie (wykres 2).  

Zwiększenie efektywności upraw, rozumiane jest jako zwiększenie dochodu poprzez redukcję kosztów lub zwiększenie przychodów ze zwiększonego plonu. Zwiększenie skali gospodarstwa jak i zwiększenie dochodowości upraw zarówno w ankietach i jaki wywiadach indywidualnych okazało się głównym motywem kierującym rolników do aplikacji cyfrowych i nowych rozwiązań w zarządzaniu gospodarstwem (wykres 3).  

Obciążenie środowiska i wpływ działalności rolniczej na środowisko jest najmniej istotnym obszarem funkcjonowania gospodarstwa, w szczególności w porównaniu do obszaru finansowego gospodarstwa (wykres 4).  

Natomiast optymalizacja pracy przy użyciu nowych technologii jest trzecim co do ważności obszarem funkcjonowania gospodarstwa. Tworzy to swoisty cykl, w którym gospodarstwo chce zwiększać swoją skalę, w celu inwestycji we wzrost dochodowości upraw, w celu reinwestycji w lepszą efektywność pracy, która ponownie pozwoli na dalszą ekspansję gospodarstwa tworząc swoisty cykl przyczynowo – skutkowy (wykres 5).  

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *