Non classé

Finalna integracja wszystkich rozwiązać wraz z deploymentem na środowisku produkcyjnym

W ramach prac nad wdrożeniem aplikacji  przeprowadzona została integracja wszystkich rozwiązań wraz z deploymentem na środowisku produkcyjnym. Poniżej znajdziesz ogólny opis przeprowadzonego procesu: Przygotowanie do Deploymentu: Sprawdzono  wszystkie komponenty systemu czy są gotowe do wdrożenia. Obejmowało to zarówno kod źródłowy, jak i wszelkie zależności. Przeprowadzono testy jednostkowe, integracyjne i systemowe, aby upewnić się, że każda część …

Finalna integracja wszystkich rozwiązać wraz z deploymentem na środowisku produkcyjnym Read More »

Zapewnienie odpowiedniego systemu autoryzacji poprzez API

Zapewnienie odpowiedniego systemu autoryzacji poprzez API jest kluczowe dla bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz ochrony poufności danych. Poniżej kilka kluczowych elementów : Używanie kluczy API: Każdy dostęp do API powinien być uwierzytelniany za pomocą unikalnego klucza API. Klucz ten powinien być przypisany do konkretnego użytkownika lub aplikacji, co umożliwia śledzenie i zarządzanie dostępem. Protokół OAuth: OAuth …

Zapewnienie odpowiedniego systemu autoryzacji poprzez API Read More »

Badania w zakresie systemów posiadających możliwość importowania danych

Przeprowadzenie procesu badania systemów posiadających możliwość importowania danych obejmuje kilka etapów skoncentrowanych na analizie, ocenie i wyborze odpowiedniego rozwiązania. Oto opis tego procesu jako przeprowadzonego zadania: Zdefiniowanie Celów Badania: Zespół określił, że głównym celem jest znalezienie systemu, który skutecznie obsługuje importowanie danych, zwiększając efektywność operacji biznesowych związanych z przesyłaniem informacji do systemu. Analiza Dziedziny Biznesowej: …

Badania w zakresie systemów posiadających możliwość importowania danych Read More »

Przygotowanie schematów API dotyczących eksportowania danych 

W ramach przygotowania schematów API dotyczących eksportowania danych zespół programistyczny podjął następujące działania.Zdefiniowanie Celów Eksportu:Zespół zidentyfikował zakres danych do eksportu, biorąc pod uwagę potrzeby użytkowników.Sporządzono szczegółową listę atrybutów i informacji, które powinny być dostępne za pomocą API eksportu danych.Identyfikacja Użytkowników API:Przeprowadzono analizę grup użytkowników, ustalając ich różnorodne potrzeby dotyczące dostępu do danych.Określono indywidualne poziomy uprawnień …

Przygotowanie schematów API dotyczących eksportowania danych  Read More »

Prognozy finansowe- z jakich danych korzystają rolnicy?

Zmieniająca się sytuacja gospodarcza świata powoduje, że w wielu sektorach gospodarki zachodzą nieprzewidziane dotychczas zjawiska wprowadzające konieczność szybkich zmian i zabezpieczenia płynności finansowej prowadzonej jednostki. Zjawisko to pojawiło się również w rolnictwie, w wyniku czego właściciele gospodarstw rolnych muszą planować i racjonalnie gospodarować posiadanymi zasobami finansowymi. W badaniach ankietowych rolnicy zostali zapytani o to ,, …

Prognozy finansowe- z jakich danych korzystają rolnicy? Read More »

Znalezienie rozwiązania – rolnicy odpowiadają jak do tego dążą

 Na pytanie ,,w jaki sposób znajdujesz rozwiązania w Twoim gospodarstwie?:” rolnicy przede wszystkim wskazali, że tworzą własne rozwiązania na podstawie własnych doświadczeń, jednak istotna część chce spróbować wielu rozwiązań organizacyjnych / planistycznych na podstawie doświadczeń innych osób i przełożyć je na własną aktywność. To oznacza, że potrzebują narzędzia, które pozwoliłoby im łatwo dostosować gotowe rozwiązania …

Znalezienie rozwiązania – rolnicy odpowiadają jak do tego dążą Read More »

Park maszynowy, a wykonywanie prac polowych

Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na kluczowe informacje, które są niezbędne w procesie zarządzania i podejmowania decyzji dotyczących wykonywanych prac polowych w odniesieniu do parku maszynowego w gospodarstwie rolnym. Rok produkcji maszyny jest istotnym czynnikiem, ponieważ wpływa na wydajność i funkcjonalność maszyny. Parametry maszyny są równie ważne, ponieważ pozwalają na dokładne określenie możliwości i ograniczeń maszyny. …

Park maszynowy, a wykonywanie prac polowych Read More »

Planowanie zabiegów nawożenia- jakie czynniki mają wpływ na podjęcie decyzji przez rolnika?

Odnosząc się do planowania zabiegów nawożenia również zadano takie pytanie ankietowanym, który ze wskazanych czynników ma istotny wpływ na podjęcie decyzji o ich wykonaniu. W tym przypadku również temperatura według respondentów ma największe znaczenie (51%). Parametry pogodowe, takie jak temperatura, opady, wilgotność powietrza, czy prędkość wiatru, mają bezpośredni wpływ na efektywność i skuteczność nawożenia. Odpowiednie …

Planowanie zabiegów nawożenia- jakie czynniki mają wpływ na podjęcie decyzji przez rolnika? Read More »

Planowanie zabiegów chemicznych- jakie czynniki wpływają na podjęcie decyzji przez rolnika?

Na podstawie przeprowadzonych badań, 61% ankietowanych rolników wskazało, że temperatura ma zdecydowanie największy wpływ na decyzje dotyczące planowania takich zabiegów. Temperatura jest istotnym czynnikiem, ponieważ ma bezpośredni wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo przeprowadzania zabiegów chemicznych. Nieodpowiednia temperatura może negatywnie wpłynąć na efektywność środków ochrony roślin, powodując ich mniej skuteczne działanie lub nawet szkodliwe skutki dla …

Planowanie zabiegów chemicznych- jakie czynniki wpływają na podjęcie decyzji przez rolnika? Read More »