Non classé

Co skłania rolnika do zakupu danej odmiany?

W przeprowadzonym badaniu dotyczącym kryteriów zakupu określonej odmiany roślin, uzyskano cenne informacje na temat preferencji ankietowanych. Analiza wyników pokazuje, że aż 48% respondentów uznaje jakość materiału siewnego za najważniejsze kryterium podczas wyboru odmiany roślin. To wskazuje na świadomość rolników dotyczącą wpływu jakości nasion na ostateczne rezultaty uprawy. Inwestycja w materiał siewny dobrej jakości może przyczynić …

Co skłania rolnika do zakupu danej odmiany? Read More »

Gdzie po zakup nasion? Rolnicy odpowiadają

W przeprowadzonym badaniu skupiono się na weryfikacji miejsc zakupu nasion przez ankietowanych. Wyniki dostarczyły cennych informacji dotyczących preferencji i wyborów rolników w tym zakresie. Na podstawie zebranych danych można stwierdzić, że 36% ankietowanych nie posiada własnego materiału nasiennego.  Brak wystarczającej ilości miejsca do przechowywania materiału nasiennego może zmuszać rolników do korzystania z alternatywnych źródeł, takich …

Gdzie po zakup nasion? Rolnicy odpowiadają Read More »

Co pomaga rolnikowi podjąć decyzję odnośnie odmiany?

Respondenci zostali zapytani czy wskazane źródła wspierają podjęcie decyzji doboru odmian roślin przeznaczonych do uprawy. Ankietowani mieli do wyboru porejestrowe doświadczenie odmian, doświadczenia innych rolników, własne doświadczenia i historia plonowania w danym gospodarstwie oraz historia danej działki. Na podstawie pozyskanych wyników porejestrowe doświadczenie odmian ma największy wpływ na podjęcie decyzji wśród ankietowanych dotyczącej doboru odmiany …

Co pomaga rolnikowi podjąć decyzję odnośnie odmiany? Read More »

Nawożenie – na co się zwraca uwagę?

Badania związane z procesem zakupowym w zakresie materiału nasiennego W przeprowadzonych badaniach szczególną uwagę poświęcono identyfikacji interakcji między roślinami w kontekście nawożenia. W tym zakresie, połowa ankietowanych (50%) wskazała, że najczęściej przy ustalaniu dawek nawozowych lub strategii nawożenia w danym następstwie roślin uprawnych na polu, kierują się zasobnością gleby w makroelementy, takie jak fosfor (P), …

Nawożenie – na co się zwraca uwagę? Read More »

Co warunkuje u rolników planowanie agrotechniki?

Istotne jest zaplanowanie podejmowanych działań i możliwość przeorganizowania prac związanych z uprawami. Wdrażając te wyniki do aplikacji, możliwe jest zbudowanie narzędzia, które znacząco ułatwi zarządzanie procesami rolniczymi. Aplikacja, która umożliwia w jednym miejscu zarządzanie zasobami materialnymi i ludzkimi, daje rolnikom szansę na większą efektywność prowadzonych działań. Dzięki temu, rolnicy mogą lepiej planować swoje prace związane …

Co warunkuje u rolników planowanie agrotechniki? Read More »

Zaufane źródło informacyjne- co rolnik uważa za wiarygodne?

W ramach przeprowadzonej ankiety zwrócono uwagę na stopień zaufania respondentów do różnych źródeł informacji dotyczących odmian roślin. W kontekście tego pytania, największe zaufanie zostało wyrażone wobec informacji pochodzących z COBRU. COBRU to instytucja, która dostarcza informacje związane z odmianami roślin. Wybór ankietowanych może wynikać z renomy i zaufania. COBRU jest uznawane za wiarygodne źródło, które …

Zaufane źródło informacyjne- co rolnik uważa za wiarygodne? Read More »

Czym rolnicy kierują się przy dobrze odmian i co wpływa na dobór nawożenia?

W celu wytworzenia innowacyjnego rozwiązania w postaci aplikacji rolniczej odpowiadającej na potrzeby rynku, w tym w procesie decyzyjnym jej użytkowników, zapytano ankietowanych czym kierują się przy doborze upraw w swoim gospodarstwie. Zdecydowana większość respondentów (66%) zadeklarowała, że przy doborze upraw kierują się zyskiem ekonomicznym. Zjawisko to zachodzi w wielu gałęziach gospodarski, czego powodem jest zmieniająca …

Czym rolnicy kierują się przy dobrze odmian i co wpływa na dobór nawożenia? Read More »

Grupa Operacyjna AgroWe startuje!

Grupa Operacyjna Agrowe Operacja pod tytułem: Innowacje marketingowe oraz organizacyjne w zakresie tworzenia automatycznych modeli procesów decyzyjnych, finansowych, organizacyjnych i transferu informacji. Mamy olbrzymią przyjemność poinformować Państwa, iż podpisaliśmy umowę z ARIMR i zaczynamy prężnie pracować dla lepszego jutra rolnictwa.

Informacje o odmianach- co jest wiarygodnym źródłem dla rolnika?

W przeprowadzonej ankiecie podjęto próbę weryfikacji, które źródła informacji uznawane są przez respondentów za wiarygodne. Analiza wyników pozwala stwierdzić, że największe zaufanie ankietowani przypisują Stronie Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) jako najbardziej wiarygodnemu źródłu informacji, co zostało wskazane przez 44% respondentów. Istnieje kilka czynników, które mogą wyjaśnić to wysokie zaufanie do Strony COBORU. …

Informacje o odmianach- co jest wiarygodnym źródłem dla rolnika? Read More »

Początkowe tempo wzrostu- jako najważniejszy czynnik doboru w przypadku terminu siewu

Początkowe tempo wzrostu, termin zbioru przedplonu, właściwości gleby, warunki pogodowe oraz dobór cech odmianowych do rodzaju uprawy są istotnymi czynnikami braniem pod uwagę podczas doboru odmian roślin, a ich znaczenie może różnić się w zależności od terminu siewu gatunków roślin. Analiza wyników ankietowych pozwala nam zrozumieć, które z tych kryteriów są uważane przez respondentów za …

Początkowe tempo wzrostu- jako najważniejszy czynnik doboru w przypadku terminu siewu Read More »